TALARE

Här hittar du alla de talare som generöst delar med sig av sin kunskap och erfarenhet under Insamlingsforum. Redan nu kan vi presentera några av våra huvudtalare och du hittar mer information om talarna genom att klicka på deras namn.

Talare 2024

Alexander Rosenberg

Föreläsning: Strategier för framgångsrika företagsengagemang utan att distraheras från kärnverksamheten
Hur ska ideella organisationer navigera kring partnerskap med företag, som blir mer och mer intresserade av och samtidigt ställer högre krav på civilsamhället? Vilka utmaningar och möjligheter finns det med “aktiva samarbeten” och kan en organisation göra detta utan att tappa fokus och resurser från kärnverksamheten?

Mentor Sverige har genom sin unika närhet till näringslivet både mångåriga och framgångsrika erfarenheter kring partnerskap och medarbetarengagemang. I seminariet får du ta del av hur organisationen både strategisk och operativt arbetar för att bygga ömsesidigt givande partnerrelationer och samtidigt skapa konkreta mervärden inom ramen för sin verksamhet.

Seminariet passar de som antingen redan arbetar eller vill börja arbeta med företagssamarbeten, både gällande insamling och kommunikation. Deltagarna kan förvänta sig konkreta insikter om att balansera företagsengagemang utan att tappa fokus från kärnverksamheten och hur vi tillsammans med näringslivet kan skapa större effekt för målgrupperna.

Om Alexander Rosenberg:
Alexander Rosenberg, insamlingschef Mentor Sverige, har över tio års erfarenhet av samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor, med fokus på social hållbarhet, barn och unga. Tidigare arbetsgivare är bland annat Maskrosbarn, Stiftelsen Läxhjälpen och Kungliga Operan. I början av 2022 var han även en av de privata initiativtagarna till Kulturforum STHLM, ett ideellt initiativ som erbjuder aktiviteter inom konst och kultur till nyanlända barn och unga från Ukraina.

Amy Rushton & Dan Fletcher

           

Seminar: Making metrics matter: a case study in data-driven decision making
In 2021 Suffolk Wildlife Trust (SWT), a mid-sized British environmental organisation embarked on a new strategy to capitalise on the changes through the Covid pandemic and growing awareness of the Climate and Nature Crises. An important part of its strategic planning was to understand the baseline for its fundraising effectiveness. Head of Income Generation, Amy Rushton, commissioned Moore Kingston Smith to analyse the return on investment for each income generation activity. The work benchmarked SWT against a neighbouring Wildlife Trust and sector averages. This helped to inform where to invest activity in a new fundraising strategy. It also helped develop clearer dialogue with the finance team, enabling a shared vision of priorities for the Trust’s business planning.
The session will introduce this case study, highlighting the key learnings, and bringing it up to date by showing how the decisions made in 2022 are starting to have an impact.

About Amy Rushton:
Amy Rushton is currently a Senior Project Manager for Suffolk County Council, delivering initiatives to decarbonise transport. Until November 2023, she was Head of Income Generation at Suffolk Wildlife Trust where she worked for three years, growing all income streams following the Covid pandemic. 

Originally an archaeologist, her career has focussed on securing external funding for local government and fundraising for nonprofits. She was responsible for securing and managing one of the largest National Lottery Heritage Fund grants in the UK, for Suffolk Archives 2016-2020.  As well as Suffolk Wildlife Trust, her charity sector experience also involved working for the Canadian Cancer Society in Ontario. Her current portfolio includes delivering a multi-million GBP grant-funded project to help remove petrol and diesel cars from the road network.

 

About Dan Fletcher:
Dan Fletcher leads the Nonprofit Advisory team. He has a broad background in the charity sector but started out as a food scientist for Nestlé UK. He began working for nonprofits in 1996 in a communications and fundraising role for a Christian international development charity.

He held senior leadership roles in charity fundraising and marketing for various health and social welfare charities during the 2000s after which he set up his own management consultancy in 2011. Since 2014, at Moore Kingston Smith, Dan has worked across all nonprofit sectors, advising clients on charity strategy, governance, capital campaigns, delivering fundraising programmes, and reviewing fundraising processes.
He has used his broad experience in voluntary roles with the Chartered Institute of Fundraising. He is a member of its Finance and Resources board subcommittee and treasurer for its South West Regional Group. He is a trustee for several regional environmental groups and an advisory group member for an older people’s charity.

 

Andréa Råsberg

Föreläsning: När projektpengarna tagit slut – vad händer då?
Förändring tar tid och långsiktighet är en nyckelfaktor. Ändå rör sig den idéburna sektorn allt mer mot projektfinansiering, vilket riskerar att leda till att just långsiktigheten prioriteras bort till förmån för mer kortsiktiga initiativ. Men det behöver inte vara så. Projekt kan vara ett bra sätt att testa nya modeller och få finansiering till pilotprojekt som sedan kan vidareutvecklas och leda till mer stabila intäktsmodeller. Detta samtal syftar till att lyfta hopp och visa på vägar och sätt vi kan enas över sektorsgränser för att bryta silos och jobba för stabil verksamhetsfinansiering.

Seminariet passar dig som vill verka för mer långsiktiga lösningar på dagens samhällsutmaningar, oavsett vilket sektor du jobbar inom. Vi samlar representanter från både offentlig, privat och idéburen sektor för att föra ett samtal om en av vår tids nyckelfrågor för en hållbar framtid.

Om Andréa Råsberg:
Andréa är sverigechef på Reach for Change, en internationell organisation som sedan 2010 har jobbat för att stötta lokala sociala entreprenörer att utveckla innovativa lösningar som förbättrar livet för barn och unga. Andréa har över 15 års erfarenhet av att jobba med samhällsfrågor både inom offentlig, privat och idéburen sektor, där större delen har fokuserat på social innovation och entreprenörskap. Hon har också erfarenhet av att designa och leda processer för samhällsförändring och systeminnovation.

Anna Lindh

Anna Lindh är grundare och generalsekreterare på Right By Me som arbetar med målgruppen ungdomar med utländsk bakgrund efter visionen ”Jag leder min egen utveckling” – unga med kraft att driva förändring för sig själva och samhället i stort. Som skolad i Reach For Changes inkubator för sociala entreprenörer har hon på drygt sju år skalat både program, geografiskt, och som organisation, med bibehållen effekt och goda resultat. Anna har en bakgrund inom näringslivet med flera utmärkelser inom kommunikation i bagaget. 2022 blev Anna också utvald till ”Top 100 women in Social Enterprise in Europe”, som en av fyra svenska entreprenörer.

Christina ”Kicki” Aldrin

Föreläsning: Ombyggnation St Paul – en av branschens mest framgångsrika major donor insamling! 

2020 genomförde Kicki en prisad och mycket framgångsrik insamlingskampanj för att bygga om Stockholms Stadsmissions kyrka St Paul vid Mariatorget. Kampanjen samlade in hela 45 miljoner kronor (mål 30 miljoner) och Kicki är sedan dess en efterfrågad förläsare om “hur att lyckas” med stora gåvor.

Seminariet passar dig som arbetar med stora gåvor, kommunikation, ledning, eller finansiering i en organisation.  Christina kommer dela konkreta tips, erfarenheter och framgångsfaktorer från deras framgångsrika kampanj. Det ger dig en grund som du kan använda dig av i din egen organisation.

Om Christina ”Kicki” Aldrin:
Christina “Kicki” Aldrin, är insamlingsansvarig för stiftelser och stora givare på Stockholms Stadsmission. Kicki har arbetat med insamling sedan 2007 i flera ideella organisationer och är certified fundraiser av Berghs School of Communication. 

Deniz Hassan

Seminar: Embedding AI into your organisation’s strategy
AI has the power to be transformative for each and every non-profit. But it should not be viewed as simply a set of tools. To be transformative, it must be an integral part of the bigger picture, embedded culturally and strategically across all levels of the team – from leadership to operational.

This seminar is especially for senior leaders of non profits who want to ensure AI is factored across their strategic goals and delivery. Leaders will understand what AI can do for the organisation, how to prioritise and map the plethora of tools to their strategy and how to ensure their teams can use it.

About Deniz Hassan
Deniz represents the cutting edge of digital leadership in the non-profit world, with a unique blend of strategic digital prowess and deep technological and data knowledge.

As AAW Group’s Digital Director, Deniz has lead digital projects with some of the sector’s biggest names, from the Trussell Trust to Save the Children, World Food Programme and the DEC. Deniz’s experience in launching and managing multimillion-dollar global digital programmes, alongside his expertise in architecting the technical and structural foundations to deliver them are testament to his capability to drive substantial digital change. Right now, he is leading the early adoption of AI in the non-profit sector. 

Dr Claire Routley

Seminar: A practical guide to growing high-value gifts in wills

Data tells us that large gifts are extremely important to total legacy income: in the UK, for example, gifts from estates worth over £500,000 make up 60% of legacy income, and whilst only 2% of gifts are worth more than £250,000, they make up more than 30% of income. With wealth becoming more concentrated over time, this trend is only likely to grow.

In this session, we will explore high-value gifts in wills, considering who gives larger gifts, and what their specific motivations might be. We’ll then talk about what this is likely to mean in practice for legacy fundraising, thinking about the implications both for how we communicate with these generous donors, and how we work most effectively with our colleagues.

This session is likely to be most useful for those people who have some responsibility for, and experience with, gifts in wills fundraising. The learning outcomes will include:
– Recognising the importance of high-value gifts in wills
– Understanding high-value gifts in wills supporters
– Working internally and externally to maximise high-value gifts in wills income.

About Dr Claire Routley
Dr Claire Routley has worked in fundraising for twenty years, for charities large and small. In 2011, she completed a PhD looking at why people choose to leave charitable legacies. She is now a fundraising consultant at Legacy Voice, and a tutor for the Chartered Institute of Fundraising’s qualification courses. She is also a member of Rogare’s international advisory panel. She continues with legacy fundraising research and was named AFP’s emerging scholar 2017.

Erik Amnå

Föreläsning: Varifrån kommer samhällsengagemanget?
Förutom till allmänt samhällsengagerade vänder sig seminariet till sådana som arbetar med att rekrytera frivilliga, vitalisera föreningar och förhindra att den svenska demokratin förlorar sina visioner och sin attraktionskraft.

I seminariet beskrivs först läget för den svenska demokratin – i ljuset av den globala demokratins tillbakagång. Därefter diskuteras svenskarnas samhällsengagemang utifrån en stor studie där 10 000 ungdomar intervjuats under sju år om hur deras samhällsengagemang utvecklas i hem, skola, föreningar och på nätet. Betydande skillnader mellan pojkar och flickor liksom mellan socioekonomiska ”vinnare” och ”förlorare” uppmärksammas. I synnerhet kommer några olika gruppers tillit till sina medmänniskor och till våra gemensamma institutioner att belysas. Till sist lanseras några förslag för att fördjupa den svenska demokratin hejda ojämlikheten, öka engagemanget och förankra tilliten.

Seminariet ger en uppdatering av kunskapen om hur den globala och den svenska demokratin utvecklas för närvarande. Det ger nya kunskaper om ungdomarnas politiska utveckling. Det ställer kritiska frågor om hur politiska partier och civilsamhällets organisationer tar sig demokratiska ansvar. Det peppar deltagarna till fortsatt samhällsengagemang.

Om Erik Amnå:
Erik Amnå är professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet. Hans forskningsprojekt har belyst frågor om civilsamhället, särskilt ungas samhällsengagemang och olika gruppers inkludering i det politiska samtalet. Han har arbetat i många offentliga utredningar kring demokrati. Hans verksamhet har belönats med kunglig medalj. Under 2023-24 fokuserar han på bildningens och folkbildningens bidrag till en ny demokratiberättelse för Sverige. Han arbetar ideellt framför allt inom Immanuelskyrkan Stockholm. Han har arbetat i många offentliga utredningar kring demokrati.

Erika Garmelius & Linnea Wedenberg

 

Föreläsning: Gratiskärlek och generositet: Hundstallets pro bono samarbeten
Hundstallet samarbetar med några av de mest inflytelserika personligheter på sociala medier. I denna föreläsning kommer Hundstallet att presentera och dela med sig av resultatet bakom pro bono samarbeten med influensers, för hur får man influencers att ställa upp pro-bono?

Hundstallet har samarbetat med exempelvis Therese Lindgren och Mathilda Djerf för samma mål, att ge hundar en andra chans. Vi delar med oss av strategierna bakom vårt sociala mediearbete, hur vi behåller och engagerar våra följare samt konsten att locka nya generösa givare till vår gemensamma sak. Vi berättar om våra erfarenheter och insikter på den spännande resan att göra världen till en bättre plats för våra fyrbenta vänner!

Vi kommer att dela med oss av viktiga tips hur man ska tänka kring samarbete med influensers, hur man bygger varumärke och stärker bilden av sin organisation men också hur man får fler lojala givare med starkt engagemang. Hur håller man sina plattformar levande och får följare att stanna kvar.

Om Erika Garmelius:
Erika Garmelius är kommunikationsansvarig på Hundstallet och har jobbat i den ideella föreningen i fyra år. Erika har en bakgrund inom media och är utbildad journalist. Som kommnunikationsanvarig, ansvarar Erika för Hundstallets kommunikation i sin helhet. Sociala medier, podcast och influensersamarbeten är några av de områden som Erika jobbar dagligen med. En stor del av arbetet som kommunikationsansvarig är att driva viktiga hundfrågor och opinion inom hundvälfärden, detta inom bland annat press och media.

Om Linnea Wedenberg:
Linnea Wedenberg är marknadsansvarig på Hundstallet och arbetar med marknadsstrategin samt att leder, skapar, utvecklar och koordinerar det övergripande insamlingsarbetet. Linnea har arbetat i organisationen i fem år och ansvarat och drivit insamlingsarbetet sedan 2021 och har under denna tid bland annat utvecklat Hundstallets digitala insamling i flertalet av föreningens kanaler.

 

Frida Olsson

Om Frida Olsson
Frida Olsson arbetar som rådgivare och hållbarhetsstrateg på PwC, med fokus på social hållbarhet, tvärsektoriell samverkan och effektutvärdering. I sin roll stöttar hon företag och organisationer att ställa om strategi, verksamhet och rapportering i linje med nya hållbarhetsregelverk likväl som olika intressenters ökade krav för ansvarsfullt företagande. Frida har lång erfarenhet av att arbeta med strategiskt och operationellt hållbarhetsarbete från den idéburna sektorn, där utveckling av effektutvärderingsmetoder och samverkan med privat och offentlig sektor varit en central del av hennes arbete.

Golnaz Hashemzadeh Bonde

Föreläsning: Att bygga och växa hållbara sociala verksamheter
Hur bygger man hållbara sociala organisationer?

Vi vill ge verktyg för organisationer att bygga på det som är starkt – snarare än att bygga nytt.
Under denna föreläsning kommer ni få tänka på era insatser utifrån ett behov, en kund och en marknad. Vi har 13 års erfarenhet av att säkra överlevnad och expansion för sociala organisationer

Det har vi gjort framförallt genom att paketera deras lösningar och stötta dem att skapa samarbeten med offentlig sektor. Våra organisationer har över åren ingått 925 avtal med 114 svenska kommuner. Vi kommer dela med oss av denna erfarenhet och vad som behöver finnas på plats i en verksamhet för att möjliggöra den resan.

Om Golnaz Hashemzadeh Bonde
Golnaz Hashemzadeh Bonde är VD på Inkludera som hon grundade 2011. Inkludera verkar för att alla som lever i Sverige ska vara deltagande i samhällslivet. Hon har framgångsrikt byggt en verksamhet som säkrar överlevnad och expansion för sociala organisationer. Bland organisationerna Inkludera samarbetar med ingår bland andra Maskrosbarn, Idrott Utan Gränser, Kompis Sverige och Läxhjälpen.

Hanna Regnér

Hanna Regnér är COO och Strategic Change Manager på Inkludera, där hon arbetat sedan 2012. Inkludera verkar för att alla som lever i Sverige ska vara deltagande i samhällslivet. Hon har erfarenhet av att tillsammans med sociala entreprenörer framgångsrikt arbeta för att säkra överlevnad och expansion. Bland organisationerna Inkludera samarbetar med ingår bland andra Maskrosbarn, Idrott Utan Gränser, Passalen och Läxhjälpen.

Ian MacQuillin


Seminar: AI and fundraising ethics: unchartered territory
Fundraising has of track record of implementing new ideas and only thinking about ethical issues once something has gone wrong. Now that AI is new kid on the transformational block, fundraisers are rushing to incorporate it into our practice. But are we pausing to think about whether we even ought to that? Have we stopped to consider what ethical dilemmas might result? Based on some new thinking from a team at Rogare – The Fundraising Think Tank, this presentation gives a brief overview of some of the ethical conundrums that might be lurking in the long gras.

About Ian MacQuillin:
Ian MacQuillin MCIoF(Dip) is the director of the international fundraising think tank Rogare (www.rogare.net), which he founded in 2014. Rogare aims to help fundraisers better use theory and evidence in by translating academic ideas into professional practice and building fundraising’s knowledge base. Ian is recognised as a leading thinker on fundraising ethics, having developed a new theory of fundraising ethics that seeks to balance fundraisers’ duties to both their donors and beneficiaries.

Ian is also the executive director of Chapel & York’s UK Foundation.

Twitter: @IanMacQuillin; @RogareFTT.

Ida Östensson

Föreläsning: Kampanja för förändring!
Ida ger er handfasta tips och levande exempel från kampanjer som hon jobbat med som tillsammans nått ut till över 100 miljoner i mediareach och spridits till över 100 länder.

Seminariet passar dig som jobbar med någon form av kommunikation, påverkan, varumärke och/eller engagemang. Föreläsningen ger inspiration såväl som konkreta verktyg för att skapa förändring.

Om Ida Östensson:
Ida Östensson är grundare till en rad organisationer och initiativ så som, Make Equal, samtyckesrörelsen FATTA, skateboardorganisationen No Limit Skate och samtalsrörelsen #killmiddag för att nämna några. Ida har vunnit många priser för sitt arbete så som första plats på Näringslivets Superkommunikatör, Årets folkbildare och Årets Bris-pristagare. Ida arbetar idag som generalsekreterare för barnrättsorganisationen ChildX och är ordförande för jämlikhetsstiftelsen Make Equal.

Ilja De Coster

rptnb

Seminar: The science of supporter experience
A look at where and how behavioural science has been applied to fundraising over the last decade

Are you frustrated with all the talk of supporter “experience” and “relationships”? Maybe you’ve been hearing about it for years; you’ve tried everything they told you to try, and still, you’re nowhere near seeing net growth. For many, retention rates are as bad as (or worse than) they’ve been for decades.

But they don’t need to be. There is a science to supporter experience. One that empirically uncovers both why people start supporting you as well as why they stop.

This workshop is based on primary research from the only behavioural scientists working exclusively in fundraising. You’ll see detailed, replicable case studies showing precisely how nonprofits gained scientific insights into their supporters and how those insights were applied to improve the experience from acquisition right through to legacy.

About Ilja De Coster
Ilja De Coster is Fundraising & Data Strategist with more than 20 years experience. Living in Belgium he works globally as Chief Platform Architect of DonorVoice, the behavioural science fundraising agency. Focused on donor retention, and passionate about using data to build actionable insights, he introduces new views into fundraising practise challenging the way we work. I’ll work both as a fundraising staff member in non profits and as a consultant. At Amnesty International Flanders/Belgium he played a key role in tripling individual giving income. He is founder and vice-president of Fundraisers Belgium and regularly speaks at different conferences.

Joakim Thulin

Om Joakim Thulin
Som ansvarig för omvärldsanalys arbetar Joakim med att samla in, analysera och paketera viktiga insikter kring kommunikation och utbildning. Joakim är involverad i ett antal strategiska projekt på Berghs och sitter med i det pedagogiska rådet. Att trendspana, lyssna, lära och lära vidare inspirerar Joakim nästan lika mycket som tiden med familjen, men bara nästan.

Johan Sverker

Föreläsning: Hur kan en svensk standard för effektmätning bidra till mer finansiering?

Varför ska man mäta effekt? Det finns flera bra skäl. En del är kopplade till organisationens ändamål och ansvar mot sina målgrupper – varför göra något annat än det som gör mest nytta?
Andra är kopplade till organisationens intäkter. En organisation som trovärdigt kan visa att verksamheten leder till effekter som bidrar till ett bättre samhälle, har lättare att ta initiativ till finansiering, oavsett om det handlar om ett utfallskontrakt med offentlig finansiering, att närma sig en filantrop som vill få största möjliga nytta av sina gåvor eller för att ta kontakt med företag som vill visa att de är socialt hållbara och vill ha samarbetspartners som kan rapportera mätbara effekter.

Hur ska man då egentligen mäta effekten av det som görs i en viss verksamhet eller ett visst projekt? Det har länge funnits olika, mer eller mindre utvecklade krav, både internt och organisationer och från olika finansiärer. Fram till nu har det dock inte funnits någon standard på området. Den nya standard som nu släppts förväntas påverka hur organisationer mäter och hur krav på mätning ställs av myndigheter och finansiärer.

Under seminariet får du en snabb introduktion till vad standarden innehåller och vad en organisation som vill tillämpa den bör tänka på.

Om Johan Sverker
Johan Sverker senior rådgivare på PwC med fokus på styrning och ledning av ideella organisationer. Johan har som PwC:s representant i Svenska Institutet för Standarder (SIS) varit med och utvecklat den standard för mätning av sociala och miljömässiga effekter som släpps under våren 2024.

Josephine Sundqvist

Om Josephine Sundqvist
Josephine är Generalsekreterare för Läkarmissionen. Hon har arbetat med global utveckling och humanitärt bistånd i ledande positioner för FN, Sida och flertalet andra svenska enskilda organisationer. Hon bär med sig gedigen fälterfarenhet och har sammantaget över ett årtionde varit baserad i regionen östra Afrika. Josephine är disputerad forskare från Uppsala universitet, erfaren talare förändringsledare som är känd för att driva expansiv utveckling med aktörssamverkan, breddad finansiering, innovation och digital transformation som centrala ledord.

Karin Svanborg-Sjövall

Om Karin Svanborg-Sjövall:
Karin Svanborg-Sjövall är statssekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand. Hennes ansvarsområden inkluderar kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Hon har en bakgrund som VD för tankesmedjan Timbro och har även arbetat som politiskt sakkunnig hos tidigare högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

Katinka Lindholm

Föreläsning: Arbeta med datadriven fundraisingstrategi
Seminariet kommer ta upp hur man bör tänka på runt investeringar i sin insamlingsstrategi och några av de vanligaste misstagen som organisationer gör. Det kommer handla om hur man tar fram en strategi som är data-driven och hur man i sitt insamlingsarbete långsiktigt och kortsiktig räknar hem sina investeringar. Jag kommer också fokusera på det ansvar man har som insamlare/kommunikatör att investera rätt så att organisationen kan få ihop nettointäkter till sin verksamhet.

Om Katinka Lindholm
Katinka Lindholm har över 30 års erfarenhet av insamlingsbranschen. Efter att framgångsrikt drivit tillväxt i Greenpeace Sverige, ActionAid Sverige och Sverige för UNHCR valde Katinka att bli konsult för 6 år sedan, och utnyttja nu all sin erfarenhet, kunskap och kreativitet för att hjälpa ideella organisationer att växa och nå sin fulla potential.

Khalid Rashid

Föreläsning: Cybersäkerheten och civilsamhället: att bli cybersäker i en orolig omvärld.

De digitala hoten har utvecklats och blivit mer potenta sedan de första datorvirusen. Idag omsätter cyberkriminalitet mer än den globala droghandeln och har blivit ett lukrativt sätt för kriminella att tjäna pengar, samtidigt som auktoritära regimer använder sig av cyberangrepp mot journalister, organisationer och andra nationer för att främja sin agenda. Denna föreläsning kommer att fokusera på de hot och digitala risker som civilsamhället behöver ta höjd för, hur angripare gör när de genomför intrång, samt några grundläggande råd för att skydda information, verksamhetsprocesser och stå emot cyberattacker.

Välkomna till en (oteknisk) föreläsning om cybersäkerhet som riktar sig till alla!

Om Khalid Rashid:
Khalid har arbetat inom civilsamhället sedan 2014 och haft ett intresse för digital säkerhet redan i tonåren. Idag arbetar han som chef för IT, säkerhet och fastighet på Svenska sektionen av Amnesty International, och delar med sig av råd för att höja säkerheten och medvetenheten inom idéburna sektorn.

Lena Dahlbom

Föreläsning: Låt AI hjälpa till med datadriven marknadsföring – och en massa annat! 
Det talas mycket om AI i olika sammanhang, men hur kan det egentligen hjälpa mig, i min vardag? Här får du ta del av enkla exempel och tips, kopplade till arbetet med marknadsföring i en organisation – och en del annat, som behövs för att stödja detta. Föreläsningen är lättsam och Lenas väldigt speciella kollega Glenn från Göteborg kommer att delta, som din guide på vägen.

Om Lena Dahlbom
Lena Dahlbom, med drygt 25 års erfarenhet av praktisk direktmarknadsföring och kampanjarbete, för så väl ideella organisationer som kommersiella aktörer. Lena arbetar även som lärare i marknadsföring på IHM och föreläser regelbundet i olika sammanhang.

Louise Hammarbäck & Sara Karlsson

     

Föreläsning: Betydelsen av en branschstandard för förmedlingstjänster inom ideell sektor
Digitaliseringen har revolutionerat hur vi kommunicerar och hanterar betalningar samtidigt har det uppstått nya tjänster där företag agerar som förmedlare mellan givare och organisationer. Denna utveckling har skapat en efterfrågan på tydliga riktlinjer för att säkerställa transparens och pålitlighet i processen.

Barncancerfonden och Giva Sverige har tagit initiativ till att skapa en branschstandard som definierar god praxis för förmedlingstjänster. Genom att följa dessa principer skapar branschstandarden en trygg och effektiv process som gynnar både givare och organisationer. Standarden är ett ramverk som reglerar hur ett eller flera företag agerar som mellanhand mellan givare och mottagande organisation. Arbetsgruppen och Giva Sverige, med stöd av jurister och revisorer, har utformat standarden och tillhörande dokument, inklusive avtal och checklistor.

Louise Hammarbäck arbetar som bolagsjurist och dataskyddsombud på Barncancerfonden. Louise sitter även med i Giva Sveriges referensgrupp för GDPR och har arbetat fram det avtal och ramverk för samarbete med förmedlingstjänster inom ideell sektor.

Sara Karlsson arbetar som enhetschef på Företagsinsamling & Givarservice och har under de senaste fem åren arbetat på Barncancerfonden. Innan sin nuvarande roll kommer Sara från näringslivet med en omfattande bakgrund inom försäljning och tillväxt.

Lucas Regnér & Ronja Melin

 

 

 

 


Föreläsning: Hur Friends skapade en höstkampanj som älskades av nya givare och la ribban högt för organisationens fortsatta utveckling av privatinsamling.

Inför 2023 satte Friends en ny strategi för just privatinsamling, med en ambition att såväl lyfta dess roll internt som att placera organisationen som en given insamlingsaktör på marknaden. Men hur tar man omtag och utmanar tidigare sätt att göra insamling på? Friends önskade ett pilotprojekt som kunde visa privatinsamlingens potential! Tillsammans med Reform Society utvecklade de en kampanj som överträffade förväntningarna och la ribban (nästan för?) högt för den fortsatta utvecklingen av privatinsamlingen.

Seminariet är för dig som vill utveckla din organisations privatinsamling med båda fötterna grundade i data, benchmarks och resultat. Du får ramverk att ta med dig in i organisationen och en arbetsmetod som garanterar att du kan utvärdera effektiviteten i varje krona du spenderar.

Om Lucas Regnér:
Lucas Regnér är kampanjstrateg på Reform Society i Stockholm och hjälper svenska organisationer vässa sin digitala insamling. Tidigare verkade han i Washington D.C., där Lucas utvecklade insamlingsstrategier för demokratiska senats- och presidentkandidater, såsom Pete Buttigieg, samt nonprofits som Save the Children på företaget MissionWired. 

Om Ronja Melin:
Ronja Melin är projektledare för privatinsamlingen på Stiftelsen Friends. Med bakgrund inom antropologin, och med erfarenhet av flera områden inom insamling från tidigare anställningar, har hon sedan 2022 strategiskt såväl som operativt ansvar för privatinsamlingens samtliga delar på Friends.

Ola Hilltorp

Föreläsning: Konsten att attrahera fler givare – Givarresan, från kännedom till engagerad givare

Allt börjar med kännedom. För att din organisation ska attrahera nya givare behöver de känna till att ni finns. Givaren behöver sedan förstå vad ni gör och känna att ert arbete är något som känns viktigt för dem att ge till. Det sista steget är att få dem som känner till er och kan tänka sig att ge till er att faktiskt göra det. Men hur gör man?

I det här seminariet delar vi kunskap om hur man kan med hjälp av research och insikter kan arbeta med de olika stegen i givarresan:
• Hur ska man som organisation tänka och arbeta för att vara relevant i de olika stegen?
• Hur kan man arbeta för att öka konverteringen mellan stegen?
• Behövs det olika strategier beroende på organisation, ändamål eller typ av givare man vill nå?

Det här seminariet passar för dig som vill få en bättre förståelse om hur man kan bli mer relevant för befintliga och potentiella givare. Vare sig du jobbar med privat insamling eller kommunikation i givarbranschen finns det några nycklar till att kunna attrahera fler givare och behålla deras engagemang. Efter seminariet kommer du ha en större kunskap för hur olika grupper av givare tänker och vad som är viktigt för dem. Du kommer även ha en djupare förståelse för hur ni kan möta de behov som finns i respektive steg av givarresan.

Om Ola Hilltorp:
Ola Hilltorp, senior analytiker och ansvarig för Givartrackern på Odyssey, har många års erfarenhet inom market research och att hjälpa varumärken i deras arbete att stärka sin position på marknaden och öka tillväxten.

Odyssey har sedan starten 2016 hjälpt sina kunder att öka sin omsättning och lönsamhet genom kunskaper om hur en varumärkesposition kan stärkas eller förändras. I Givartrackern, som är ett samarbete med Giva Sverige, får givarorganisationer möjlighet att ta del av insikter för deras varumärke, befintliga och potentiella givare och marknad så att deras resurser kan investeras där de gör störst nytta för att engagera fler givare.

Oscar Hedin Hetteberg

Oscar Hedin Hetteberg grundade Film and Tell 2010. Film and Tell verkar för en bättre värld med en arbetsmetodik – Real Stories. Real Change.

Starka dokumentärfilmer, omfattande spridning, och effektiva dialoger,  vilka inspirerar människor till handlingar, som driver positiv samhällsutveckling.

Ett exempel är att 2021 man igenom i initiativet SE BARNEN lagen Barnfridsbrott som idag gett 1 618 barn rättslig upprättelse. Film and Tel har vid över 1 300 tillfällen mött mer 38 000 människor med sina filmerna, ofta med samtal. Film and Tell har vunnit en mängd priser, till exempel svenska TV Kristaller. Filmer har setts över 15 miljoner TV-tittare.

Oscar började med publicerat berättande och politik när han var 13 år. Från 21 år försörjde han sig genom att skriva reportage, därefter TV-reportage,  sedan alltmer genom dokumentärfilm. Han har genom åren gjort flera filmer som nått stor publik, väckt opinioner, ändrat lagar och vunnit nomineringar och priser, till exempel Det svider i hjärtat (2007) om unga svenska män som vill offra sina liv för Allah, nominerades till Guldbaggen, Prix Europa & Ikaros, vann Amuletten och satte i gång en bred samhällsdebatt, och har i efterhand refererats till i flera böcker som ett unikt verk.

Peter Fellman

Om Peter Fellman
Peter Fellman är chefredaktör på Dagens Industri sedan 2009, samt affärschef för Bonnier News Business. Under perioden 2015–2018 var Peter stationerad i New York som senior USA-korrespondent för Dagens industri. Peter har tidigare arbetat för Reuters, YLE, Finska Notisbyrån och Jakobstads Tidning. Okänt för de flesta är att Peter har en magisterexamen i pedagogik från Åbo Akademi.

Sara Karlsson & Jonas Karlsson

         

Föreläsning: ”Ta kontroll över användningen av varumärket, nå ut till nya potentiella givare och möjliggör ökade intäkter”

Tänk dig ett kraftfullt verktyg som ger er varumärkeskontroll, möjliggör kommunikation med nya givare utanför de vanliga kanalerna och skapar förutsättningar för att öka era intäkter. Med bara ett knapptryck kan du uppdatera material för alla användare, förnya ditt budskap och samtidigt maximera exponeringen. Låter det för bra för att vara sant? Verktyget finns faktiskt och används dagligen av Barncancerfonden.

Föreläsningen kommer att ge dig konkreta idéer om hur din organisation kan digitalisera och utveckla insamlingsprocessen på ett nyskapande sätt. Vi kommer tillsammans att utforska Barncancerfondens innovativa satsning som har genererat möjlighet till ökade intäkter, ökad exponering, förbättrade företagsrelationer och ett starkare varumärkesskydd.

Under föreläsningen kommer vi visa hur Barncancerfondens verktyg:

– Säkerställer korrekt användning av varumärke, logotyp och masterbrand samt definiera vilka som har rätt att nyttja dem
– Hjälper er att nå potentiella givare som traditionella kanaler inte når
– Bidrar till effektiv kommunikation av organisationens budskap
– Förenklar för företag som stöttar genom att tillhandahålla uppdaterat innehåll.
– Möjliggör för företag att co-branda sig med er och samtidigt bibehåller kontrollen.
– Ökar intäkter genom att ”tvinga” till köp och skapar fler aktiviteter när materialet inte längre är aktivt.
– Hjälper er att undvika att varumärket används gratis eller felaktigt och får möjlighet att stänga av material genom påminnelser och starka uppmaningar.

Avslutningsvis kommer vi att dela resultat i form av siffror och relationer. Vi vill inspirera och dela med oss av våra erfarenheter till andra inom branschen. Låt oss gemensamt utforska de möjligheter som finns med verktyget!

Föreläsning vänder sig till dig som arbetar med insamling och/eller företagssamarbeten, men även den nyfikne IT-ansvariga och analytikern som vill veta mer om innovativa tekniska satsningar. Gäller även dig som vill få insyn i Barncancerfondens arbete kring ämnen som möjlighet till ökade intäkter, varumärkeskontroll och företagssamarbeten.

Om Sara Karlsson:
Sara Karlsson arbetar som enhetschef på Företagsinsamling & Givarservice och har under de senaste fem åren arbetat på Barncancerfonden. Innan sin nuvarande roll kommer Sara från näringslivet med en omfattande bakgrund inom försäljning och tillväxt.

Om Jonas Karlsson:
Jonas Karlsson är IT-projektledare och fokuserar till stor del på innovation, användarvänlighet och effektivisering av flöden och processer. Han har utöver IT-projektledning jobbat med affärsutveckling, marknadsföring och försäljning.

Silvia Kakembo

Om Silvia Kakembo:
Silvia Kakembo arbetar som byråchef på Arena Opinion, en pr- och kommunikationsbyrå som riktar sig till ideella organisationer, folkrörelser och företag som vill förbättra samhället. Hon brinner för att ideella organisationer ska nå ut med sitt budskap oavsett om det handlar om att påverka opinionen, öka sitt givande eller locka fler medlemmar. Silvia är ekonom från Handelshögskolan och har tidigare arbetat som politiskt sakkunnig på Finansdepartementet och med organisationsutveckling. Silvia är dessutom en uppskattad moderator, workshopledare och föreläsare.

Stefan Blomqvist & Urban Höglund

     

Föreläsning: Att hitta nya trogna givare utan att tappa de befintliga – erbjud nya betalsätt för att öka konverteringen.

Du behöver nå dina givare, nya som befintliga. För att nå fram gäller det att kunna erbjuda det som passar varje individ bäst, vare sig det gäller vilken kanal du kommunicerar i eller vilket betalsätt du erbjuder.

Nyhet: En ny generation återkommande betalningar.
Betalmarknaden handlar mer och mer om realtidsbetalningar och nya tjänster, medan de äldre metoderna banköverföringar och autogiro lever kvar parallellt.

– Vad betyder det här för insamlingar och konverteringar? Hur ska man anpassa sig till de nya betalsätten?

– Hur behåller vi de befintliga givarna samtidigt som vi vill attrahera nya?

– Hur kan man koppla på nya betalsätt till dagens rekryteringskampanjer?

– Kommer autogirot finnas kvar och vad händer framöver?

– Kommer man att kunna skänka månadsgåvor via Swish snart?

Stefan Blomqvist, vd på 21grams och Urban Höglund, vd på Swish (Getswish AB) spanar på betalmarknadens trender och nya lösningar samt visar hur Swish nya återkommande betalning kommer se ut.
Seminariet är för dig som vill hitta smarta metoder för insamlingar anpassade till din målgrupp, både vad gäller digital och fysisk kommunikation. Det är också för dig som vill förstå vikten av att betalsätten du erbjuder kan påverka hur dina kampanjer konverterar. Efter seminariet kommer du att ha en större kunskap om hur olika betalsätt fungerar och vad som händer på området.

Om Stefan Blomqvist
Stefan Blomqvist är vd och grundare av 21grams. Han har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling och internationell försäljning inom både fysisk och digital kommunikation. 21grams är i lika delar teknikbolag som kostnadseffektiv fysisk och digital distributör, tjänster som Swish-QR, Kivra, e-faktura och mycket mer.

Om Urban Höglund
Urban Höglund, vd på Swish (Getswih AB) har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom betallösningar och shoppingupplevelser på Ecster och Handelsbanken. Idag leder han varumärket Swish mot nya framgångar. Med en vinnarskalle och laganda inpräntad sedan tonårens alla bandymatcher spenderar Urban dagarna med att förenkla vardagen för 8,5 miljoner svenskar, tillsammans med resten av teamet på Swish.

Thomas Frostberg

Foto: Jenny Leyman

 

Thomas Frostberg kommer att leda ett panelsamtal som sista passet på torsdagen den 21 mars.

Om Thomas Frostberg:
Thomas Frostberg är ekonomijournalist som särskilt intresserat sig för hållbarhetsfrågor i näringslivet och den privata sektorns roll i samhällsutvecklingen, bland annat när det gäller Agenda 2030, socialt företagande och filantropi. Han arbetar för Sydsvenskan och Dagens Industri och grundade Dagens Nyheters hållbarhetssatsning DN Global utveckling 2016. Sedan flera år tillbaka följer han ett antal svenska filantroper för ett bokprojekt och har även tillbringat flera månader på resande fot i USA för att studera filantropins roll där.