Intervju med Ola Hilltorp

Han är ansvarig för den så kallade ”Givartrackern” på företaget Odessey och på Insamlingsforum kommer han prata om Givarresan och hur man går från kännedom till engagerad givare. Vi fick möjligheten att ställa tre snabba frågor till honom.

Det här med givarresor, är det svårt och dyrt eller kan alla organisationer göra det?
Alla kan göra det på en nivå som funkar för respektive organisation, sen påverkar förstås budget, tid och/eller kunskap hur mycket och vad som man kan göra. Men att föröka förstå hur resan ser ut för din organisation och hur man presterar i de olika stegen är inte så komplext. Gör man det så kan organisationen också lägga fokus där det behövs, handlar det tex främst om att öka kännedomen att man kan ge och vad pengarna går till, eller mer i nästa steg, att göra det enklare att ge.

Vad skulle du säga är unikt med varumärken och varumärkersarbete inom insamlingssektorn?
En sak som vi sett som är ganska unikt för den här sektorn är att antalet organisationer som man kan tänka sig att ge till som givare är stort och brett, över olika områden. Jämför vi mot andra branscher där det handlar om att köpa en vara eller tjänst så är den listan som du som individ har på varumärken du kan tänka dig att köpa oftast mycket kortare än för insamlingssektorn. Beroende på vilken hatt du tar på dig kan du se på det på olika sätt, antingen en mer diversifierad konkurrens eller större möjlighet till samarbete.

Vad tror du vi som lyssnar kommer kunna ta med sig från din föreläsning?
Förhoppningsvis kommer ni komma närmre givaren och den potentiella givaren. Lära känna dem lite bättre och förstå hur de tänker och agerar när det handlar om att ge.
Ni kommer också få en bättre förståelse för hur man kan dela upp de olika stegen i givarresan, vilka behov som givaren har i respektive steg och hur du kan jobba med konverteringar för att förstå mer om din organisations styrkor och brister.

Läs mer om Olas föreläsning!

Anmäl dig nu!