Intervju med Andréa Råsberg

Andréa Råsberg är Sverigechef på Reach for Change och har över 15 års erfarenhet av att jobba med samhällsfrågor både inom offentlig, privat och idéburen sektor. På Insamlingsforum pratar Andréa om projekfinansiering och hur vi kan jobba för en stabil verksamhetsfinansiering. Vi fick chansen att ställa tre snabba frågor till henne inför hennes föreläsning.

Varför tror du att finansiärer så ofta vill jobba i projektform med oss i sektorn?
I grunden tror jag det handlar om att projektformen ses som en fördelaktig modell för samarbete mot gemensamma mål där resurser, kompetenser och nätverk delas. Från finansiärens sida kan det vara en möjlighet att bidra till implementering av ett initiativ som kräver målgruppskännedom, etablerade relationer och förtroende – något som de själva kanske saknar men som civilsamhällesorganisationer ofta har.

Utmaningen är att projektformen i sig ofta har ett relativt kortsiktigt tidsperspektiv vilket försvårar ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Förändring tar tid, och även om det är möjligt att nå resultat även på en ett till tre års horisont finns det en frustration i sektorn att många initiativ med stor potential aldrig hinner nå momentum.

En annan aspekt är att finansiärer ofta väljer att gå vidare för att testa nytt och innovativt, trots att projektet har visat positiv effekt. Detta kan både leda till att implementeringen stannar upp och förväntade resultat uteblir, samt i vissa fall skada förtroendet för organisationen i lokalsamhället. Jag vill hävda att det mest innovativa en finansiär kan göra är att gå in och möjliggöra fortsatt implementering av sedan länge väl beprövade initiativ och arbetssätt!

Vad tror du om trenden med projektfinansiering, kan man säga vilket håll det rör sig åt?
Vi har sett mycket hända de senaste åren när det kommer till nytänkande lösningar för långsiktiga partnerskap med fokus på utfall istället för aktiviteter. Några exempel är utfallskontrakt och idéburet offentligt partnerskap. Men än har vi långt kvar innan vi ser ett skifte! Vi behöver fortsätta vara modiga och testa nytt. Får jag spana in i framtiden (och våga vara optimistisk) så tror jag att civilsamhällesorganisationers och sociala entreprenörers bidrag till att lösa dagens utmaningar kommer värderas likvärdigt med övriga samhällsaktörer, och därmed också ersättas finansiellt utifrån det värde de tillför.

Vad får vi som lyssnar med oss från din föreläsning?
Nya perspektiv och en känsla av hopp utifrån de exempel på modiga samverkansformer som paneldeltagarna kommer ta upp!

Läs mer om Andréas föreläsning!

Anmäl dig nu!