GS-dagen 21 mars – reflektion och diskussion

På Insamlingsforums första dag får du som generalsekreterare/motsvarande chans till ett alldeles eget program. Med begränsat antal platser för att ge utrymme till dialog och samtal, får du tillfälle att stanna upp i vardagen och diskutera med kollegor från olika typer av organisationer. Mellan klockan 10.30 – 15.00 den 21 mars har vi ett program lite avskilt från övriga aktiviteter på Insamlingsforum, övrig tid deltar du i Insamlingsforums ordinarie program.

Insamlingsforum inleds 9.30 med en inspirerande introduktion, för att sedan övergå i GS-dagen fram till 15.00. Då får du möjlighet att välja ett seminarium för att sedan delta i den avslutande paneldiskussionen på temat ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem ska finansiera civilsamhället?” under ledning av journalisten Thomas Frostberg. Efter det blir det mingel, middag och prisutdelning av Stenbeckspriset 2023. Kvällen avslutas med liveband med hemliga gäster.

GS-dagens program består av två delar. Den första delen är ett samtal som tar avstamp i erfarenheter av en desinformationskampanj som Kristina Henschen, generalsekreterare Radiohjälpen, delar med sig av. Den andra delen är en workshop med Amy Rushton och Dan Fletcher från Storbritannien på temat ”Data-driven decision making for effective investments”.

Välkommen och presentationer
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige

Ett personligt samtal om påverkanskampanj och strategisk motkraft
I samband med en av Radiohjälpens kampanjer under hösten blev Kristina Henschen, generalsekreterare, föremål för en desinformationskampanj. Trots att anklagelserna var falska fick kampanjen en stor påverkan på såväl organisationsnivå som i det privata. Samtidigt som de lyckades att vända narrativet ser Radiohjälpen flera starka resultat i 2023 års insamling. Utifrån Kristinas berättelse samtalar vi om strategier mot falska fakta, du får dela dina egna tankar och Kristina ger tips på vad du kan tänka på när desinformationskampanjen når dig och din organisation.

Lunch

Making metrics matter: data-driven decision making for effective investments
Data-driven decision-making can be difficult when interlinked to uncertainties about the future and inter-personal considerations around staffing investments and divestments. Based on a case study from the Suffolk Wildlife Trust, a UK nonprofit going through an income generation transition, Amy Rushton and Dan Fletcher will help us explore cultural, technical and governance factors that may be encountered.

In 2021 Suffolk Wildlife Trust (SWT), a mid-sized British environmental organisation embarked on a new fundraising strategy to capitalise on the changes through the Covid pandemic and growing awareness of the Climate and Nature Crises. An important part of the strategic planning was to understand the baseline for the Trust’s fundraising effectiveness. Head of Income Generation, Amy Rushton, commissioned Moore Kingston Smith to analyse the return on investment for each income generation activity. The work benchmarked SWT against a neighbouring Wildlife Trust and sector averages, and helped to inform where to invest activity in a new strategy. It also helped develop clearer dialogue with the finance team, enabling a shared vision of priorities for the Trust’s business planning.

Amy Rushton är Senior projektledare för Suffolk County Council och Dan Fletcher leder Nonprofit Advisory team på Moore Kingston Smith, en konsultfirma inom redovisning och styrning.

Summering och reflektioner

15.00             Avslut

15.30             Valfritt seminarium i programmet

16.30             Staten, kapitalet eller medborgarna – vem ska finansiera civilsamhället?

17.30 Mingel, middag och prisutdelning Stenbeckspriset 2023
Fem vinnare utses bland de 20 finalisterna och vi avslutar kvällen med liveband.

Varmt välkommen till GS-dagen!

ANMÄL DIG HÄR

Det är inte någon extra kostnad för att delta i GS-dagen men det är ett begränsat antal platser så reservera din plats nu. GS-dagen är endast valbar för dig som är högste tjänsteperson.