Silvia Kakembo

Föreläsning: Omvärldsspaning: Vilka blir vinnare (och förlorare) i civilsamhället 2024?
Vilka omvärldshändelser under 2024 kommer att få störst påverkan på civilsamhället? Och hur ska organisationer svara upp mot väntade och oväntade skeenden? Hur kan man som ledare och chef bidra till att den egna organisationen kommer ur året starkare – helt enkelt som vinnare? Följ med på Silvia Kakembos trendspaning som spänner över ämnen som ekonomi och konjunktur till påverkan och engagemang.

I mars 2024 var det release för Silvias debutbok Mellan drömmen och slitet – en bok om opinionsbildning och påverkansarbete. Under föreläsningen delar Silvia med sig av höjdpunkterna från boken.

Om Silvia Kakembo:
Silvia Kakembo arbetar som byråchef på Arena Opinion, en pr- och kommunikationsbyrå som riktar sig till ideella organisationer, folkrörelser och företag som vill förbättra samhället. Hon brinner för att ideella organisationer ska nå ut med sitt budskap oavsett om det handlar om att påverka opinionen, öka sitt givande eller locka fler medlemmar. Silvia är ekonom från Handelshögskolan och har tidigare arbetat som politiskt sakkunnig på Finansdepartementet och med organisationsutveckling. Silvia är dessutom en uppskattad moderator, workshopledare och föreläsare.