Johan Sverker

Föreläsning: Hur kan en svensk standard för effektmätning bidra till mer finansiering?

Varför ska man mäta effekt? Det finns flera bra skäl. En del är kopplade till organisationens ändamål och ansvar mot sina målgrupper – varför göra något annat än det som gör mest nytta?
Andra är kopplade till organisationens intäkter. En organisation som trovärdigt kan visa att verksamheten leder till effekter som bidrar till ett bättre samhälle, har lättare att ta initiativ till finansiering, oavsett om det handlar om ett utfallskontrakt med offentlig finansiering, att närma sig en filantrop som vill få största möjliga nytta av sina gåvor eller för att ta kontakt med företag som vill visa att de är socialt hållbara och vill ha samarbetspartners som kan rapportera mätbara effekter.

Hur ska man då egentligen mäta effekten av det som görs i en viss verksamhet eller ett visst projekt? Det har länge funnits olika, mer eller mindre utvecklade krav, både internt och organisationer och från olika finansiärer. Fram till nu har det dock inte funnits någon standard på området. Den nya standard som nu släppts förväntas påverka hur organisationer mäter och hur krav på mätning ställs av myndigheter och finansiärer.

Under seminariet får du en snabb introduktion till vad standarden innehåller och vad en organisation som vill tillämpa den bör tänka på.

Om Johan Sverker
Johan Sverker senior rådgivare på PwC med fokus på styrning och ledning av ideella organisationer. Johan har som PwC:s representant i Svenska Institutet för Standarder (SIS) varit med och utvecklat den standard för mätning av sociala och miljömässiga effekter som släpps under våren 2024.