Ulrika Loinder

Dataskyddsförordningen – hot eller möjlighet för gåvoinsamling?

    Ulrika Loinder arbetar inom Läkare Utan Gränser sedan 2012. Hon har varit avdelningschef för fältrekrytering liksom närmast för finans och administration. Idag arbetar hon som projektledare för GDPR. Ulrika är jurist och har tidigare arbetat i näringslivet inom bl a kommunikationsrådgivning.

    Dataskyddsförordningen – hot eller möjlighet för gåvoinsamling?

    Med exakt en månad kvar till dataskyddsförordningen träder i kraft ger det här seminariet dig som arbetar i en insamlingsorganisation den absolut viktigaste kunskapen du behöver. Hur länge får vi spara uppgifter? Vilken rättslig grund ska vi hänvisa till? Vad måste ingå i en integritetspolicy och hur informerar vi om den? Vilka ändamål är det egentligen vi behandlar uppgifter för? Ta chansen att få en inblick i vad förordningen innebär för insamlingsverksamhet och vilka rekommendationer FRII ger. Axel Tandberg och Ulrika Loinder, som båda deltagit i FRIIs referensgrupp för dataskyddsförordningen, tar avstamp i FRIIs riktlinjer och guidar genom de viktigaste delarna för insamling. Du får också tips från FRIIs verktygslåda för dataskyddsförordningen med mallar och underlag, och en checklista för vad som måste göras månaden innan förordningen träder i kraft.