Ulrika Årehed Kågström

Ulrika Årehed Kågström är generalsekreterare på Cancerfonden.

    Ulrika Årehed Kågström är generalsekreterare på Cancerfonden. Hon har tidigare arbetat som generalsekreterare på Svenska Röda Korset och har mångårig ledarerfarenhet från scenkonstbranschen bl a som marknadschef och vice vd på Riksteatern. Sedan 2017 är hon styrelseordförande i Kungliga Dramatiska Teatern AB och har haft ett flertal styrelseuppdrag inom såväl offentlig som privat och ideell sektor. För närvarande är hon ledamot i MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps insynsråd samt Nordic Cancer Union. Tidigare har hon innehaft uppdrag inom bl a Folkoperan AB, Stiftelsen Tekniska museet, Stora Fonden, Magtoys AB och Radiohjälpen

    Ulrika är född 1966 och utbildade sig till civilekonom vid Luleå Tekniska Universitet följt av studier i franska i Aix-en-Provence.

    Ulrika har stor erfarenhet av ledarskap i komplexa organisationer, ledarskap i kris och förändringsledarskap.