Stefan Blomqvist

Fler givare och snabbare betalning?

    Stefan Blomqvist, VD & grundare 21 Grams.  Stefan har alltid jobbat med affärsutveckling inom kommunikation på olika bolag. På 21 Grams arbetar vi dels för att göra fysisk kommunikation så billig och enkel som möjligt men även med att digitalisera distribution och betalning i takt med mottagarnas behov med nya tjänster.

    Fler givare och snabbare betalning? Swish erfarenheter av QR kodbetalningar på insamlingsbrev
    Alla givare är olika. Valet av kanal för kommunikation och betalningssätt blir viktigare och alternativen blir flera hela tiden. Kom och lyssna på hur lanseringen av nya Swish QR koder gått och vilka fördelar, utmaningar och lärdomar de första organisationerna fått med konceptet. (konverteringsgrader, målgrupper, av prickning av OCR mm)

    Vi presenterar en case study och berättar om hur konceptet fungerar och vilka nya tjänster som kommer runt hörnet.