Sofie Sjöstrand

Bakom kampanjen- #givingtuesdaysweden

    Sofie arbetar idag som medlems och utbildningssamordnare på FRII. Sofie har en bakgrund från bland annat Ungdom mot Rasism och AFS. Hon har en examen i freds och konfliktvetenskap och internationella relationer på Malmö Högskola.

    Bakom kampanjen – #GivingTuesdaySweden

    FRII lanserade #GivingTuesdaySweden i liten skala den 28 november 2017. Giving Tuesday är en global rörelse för att öka givande som startade 2012 i USA och idag har spridit sig till 150 länder. GivingTuesday bygger på att alla kan göra något och har lyckats skapa ett brett engagemang från privatpersoner, organisationer, företag och organisationer genom sociala medier, fri tillgång till grafiskt material och idéer från olika länder.

    Sofie Sjöstrand berättar om Giving Tuesday och hur FRII på två veckor lyckades sätta upp en första kampanjplattform där flera medlemmar hakade på trots kort varsel, och både privatpersoner och företag taggade sina gåvor och insatser med #GivingTuesday. Siri Nodland ger en inblick i hur Norges Innsamlingsråd lyckades engagera en yngre målgrupp under #GivingTuesday med hjälp av samarbeten mellan medlemsorganisationer och youtubers, och vilka lärdomar de tar med inför  Giving Tuesday 2018.

    Avslutningsvis fångar vi upp idéer på vad kan FRII göra för att skapa en bra plattform för brett engagemang i #GivingTuesdaySweden den 27 november i år.