Sarah Scheller

Från hierarkier till självstyre – självledarskap i praktiken

    Stiftelsen jobbar för att stärka unga att hitta modet att göra skillnad genom utbildningar kring ledarskap och skolprogram inom mänskliga rättigheter. Sarah har en bakgrund som ekonom och reseledare med ett särskilt intresse för ledarskapsfrågor. Kansliet har de senaste åren implementerat en ”teal organisation” vilket innebär ett ökat fokus på självledarskap och helhet. Senaste året har sett fantastiska resultat av förändringen: de har dubblat insamlingen och minskat personalomsättningen.

    Från hierarkier till självstyre – självledarskap i praktiken

    Raoul Wallenberg Academy har senast två åren jobbat med att bli en ”teal” organisation, med utgångspunkt från rådgivare och coachen Frederic Laloux bok ”Reinventing organizations”. Organisationen som kännetecknas av självstyre, helhet och ett evolutionärt syfte. Vi ritade om organisationen med kärnverksamheten i fokus istället för hierarkier. Under föreläsningen delar jag konkreta rutiner för ex. lönesamtal i grupp, buddy-system för personlig utveckling samt självständiga beslutsprocesser. En ny tid av ledarskap som kräver transparens och tillit och för oss på RWA inneburit en fördubbling av insamlingen och en arbetsglädje som gjort att vi haft noll personalomsättning.

    För dig som vågar utmana gamla strukturer och vill få tips om hur ny typ av organisering kan göra dig till en attraktiv arbetsgivare. Konkreta metoder/processer för att jobba med självledarskap på arbetsplatsen presenteras.

    Föreläsningen avslutas med ett panelsamtal lett av Malin Ekelund, InMarketing samt med Johan Welander, Thinkandact.