Peter Blid

Vad säger givaren – vad säger du?

    Peter Blid arbetar som seniorkonsult och marknadsansvarig på analys- och undersökningsföretaget Novus. Peter kommer närmast från Sveriges Radio där han var chef för publik- och omvärldsanalys, och har ett tidigare förflutet på olika medie-, kommunikationsbyråer resp. researchföretag i olika konsult- och analysroller.

    Peter har drygt 20 års erfarenhet av att leda projekt inom kommunikations-, varumärkes- och affärs- och konceptutveckling, och har under lång tid arbetat med rådgivning till den ideella sektorn.  

    Vad säger givaren – vad säger du?

    Tillsammans med Charlotte Rydh.