Maria Munkesjö

Hur mäter vi det omätbara?

    Maria Munkesjö är operativ chef för stödverksamheten på Tjejzonen, Sveriges största stödorganisation specialiserad på tjejer 10-25 år. Maria har arbetat med versamhetsutveckling på Tjejzonen sedan 2006 och utvärderat verksamheten kontinuerligt i dialog med volontärer och målgruppen. De senaste två årens arbete med effektmätning har som mål att kvalitetssäkra verksamheten och vara verktyg i påverkansarbete och insamling.

    Hur mäter vi det omätbara?

    Varför och för vem mäter vi effekt? Vad vill vi åstadkomma med vår verksamhet och hur vet vi att vi lyckas? Du får följa med på Tjejzonens resa med att utveckla sin effektmätning utifrån förändringsteoretiska metoder. Maria från Tjejzonen delar med sig av sina lärdomar och utmaningar tillsammans med Pernilla från Social Initiative som har bidragit med kunskap och erfarenhet genom hela processen.

    För er som vill påbörja eller redan nu mäter effekten av er verksamhet. Få inblick i hur en vedertagen metod, Theory of Change och outcome mapping med indikatorer, fungerar att utforma och arbeta med i praktiken. Du får lärdomar och inspiration att ta med dig in i ert eget effektmätningsarbete.