Malin Duintjer

Företagssamarbeten - vägen till en bättre värld?

    Malin är Insamlings- och marknadschef Friend och har många års erfarenhet i ledande positioner inom sponsring, kommunikation och insamling. Såväl från näringsliv, som konsult och från ideell sektor/värderingsstyrda organisationer, bland annat från Childhood där hon haft en liknande roll.

    Företagssamarbeten – vägen till en bättre värld?

    Ett praktiskt angreppssätt om hur man kan skapa företagssamarbeten som på riktigt levererar värden till båda parter. Malin berättar utifrån sin erfarenhet om vad man bör tänka på, vad är viktigt för företaget och vad förväntar man sig? Aktuella exempel från några av Friends största partnerskap.

    Vi får också lyssna till Friends och Swedbanks långa samarbeten och hur man har skapat sin senaste satsning på Friends arena; Arenans barn.

    Hur skapar man affärsmässiga samarbeten? Hur närmar man sig ett företag? Hur skapar man egentligen samarbeten som gynnar båda parter? När man väl kommit överens om ett samarbete, hur upprätthåller man långsiktiga goda relationer? Seminariet passar för dig som vill komma igång ordentligt med era företagssamarbeten och/eller för dig som behöver inspiration och aktuella exempel på samarbeten som fungerar. Inspiration, lyssna på en rad aktuella samarbeten som Friends jobbar med, praktiska tips att tänka på, få inspiration till sitt egna arbete. Råd och tips utifrån dina egna frågor bör vi också hinna med….