Magnus Lif

Donor Journey Mapping i praktiken

  Magnus Lif, Tjänstedesigner på inUse

  Magnus är en driven Service och UX Designer som brinner för designledd innovation. Han har mer än 15 års konsulterfarenhet och har disputerat inom människa-datorinteraktion. Magnus har ansvarat för användarupplevelsen i flera strategiska nationella och internationella projekt. Han har genomfört användarstudier, kundresor, tjänstekoncept och interaktionsdesign för bl.a. webb, mobil, IoT och programvaror.

  Donor Journey Mapping i praktiken

  Givarens upplevelse byggs upp av många intryck. Hur svarar ni i telefon? Hur lättnavigerad är webbplatsen? Hur trygg känner sig givaren i alla de situationer när hon kommer i kontakt med dig – mejl, reklam, utskick? Allt detta påverkar valet av organisation att skänka pengar till. För att skapa en riktigt bra upplevelse behöver du ha koll på dina potentiella givares beteenden – vad de faktiskt gör i olika situationer – och vad de värdesätter. Här är Customer Journey Mapping, även kallar Kundresekarta, ett kraftfullt verktyg som beskriver din kunds upplevelse över tid. Kundresekartan identifierar gapet mellan kundens förväntan och hur väl dina tjänster lever upp till deras förväntningar. Den kan hjälpa dig att sluta lägga energi på sådant som givarens inte uppskattar och istället fokusera på de situationer som verkligen är betydelsefulla. Du får lära dig:

  • Grunderna i Donor Journey Mapping
  • Aktuella exempel från en insamlings-kundresekartläggning
  • Hur du tar första stegen för att ta fram en egen kundresekarta
  • Inspiration kring vad metoden kan åstadkomma

  Du får baskunskaper i Donor Journey Mapping. Presentationen ger dig grunderna så att du påbörja arbetet med att skapa en kundresekarta för din egen verksamhet.