Madeleine Lindgren

Smart Data – Artificial Intelligence & Internet of Me

  Madeleine Lindgren är ansvarig för Bisnodes digitala marknadsföring och online growth i Sverige, där hon just nu arbetar med att bygga landets bästa digitala marknadsteam inom B2B. Madeleine har en bakgrund inom tech-startup och brinner för förändring, innovation och för att driva den digitala transformationen att arbeta datadrivet.

  Smart Data – Artificial Intelligence & Internet of Me

  Tycker ni att det går snabbt just nu? Utvecklingen kommer aldrig att gå så sakta som den gör idag…

  Med en värld fylld av data och där enbart 0.5% är analyserad, gäller det att jobba smart och förstå vilken data man kan använda och till vad. Den mer datadrivna värld vi lever i skapar olika möjligheter så som Artificial Intelligence och Internet of Me som kan förbättra kundupplevelser, förändra vårt beteende och rädda liv. Ny forskning, framtagen på uppdrag av Google, visar att företag som fokuserar på att bli helt datadrivna i sin marknadsföring sparar mycket pengar – företagen i undersökningen har kunnat dra ner sina kostnader med upp till 30 procent – och samtidigt ökat sina intäkter med upp till 20 procent.

  Många kallar det den nya elektriciteten och nästa industriella revolution men säkert är att artificiell intelligens kommer att påverka vår framtid på fler sätt än vad vi kan tänka oss.

  AI och maskininlärning kan bli ett viktigt verktyg just för att förstå vad era kunder gillar och ogillar, vilka erbjudanden som ska riktas till vilka kunder, och när de ska få det. Det finns flera olika sätt att för er att jobba med Smart Data, Artificial Intelligence och Internet of Me för att vara med i utvecklingen och nå era givare.

  Föreläsningen riktar sig till de som är intresserad av den snabba värld vi lever i, där data blir mer och mer viktigt.

  Det man får med sig från föreläsningen är vikten av data och vad det kommer ha för betydelse. Du får inspiration och exempel.