Lisbeth Larsson

Så driver du engagemang, påverkan och insamling - samtidigt!

    Idag leder Lisbeth ett kommunikationsteam i en snabb och växande organisation, som gärna prövar nya grepp för att påverka miljoner människor att leva i harmoni med naturen.

    Så driver du engagemang, påverkan och insamling – samtidigt!

    Hur skapar man framgångsrika kampanjer som uppfyller såväl kommunikations-, påverkans-, som insamlingsmål? Här får du veta hur WWF genom ett integrerat kampanjarbete med en innovativ multikanalstrategi sjösatt en räddningsaktion för världens hav och dess invånare.  Under en timma får du en inblick i hur kampanjarbetet är organiserat, hur experter involveras och vikten av att aldrig släppa den dagliga kontrollen över kampanjen. Efter föreläsningen kommer du att ha fått inspiration för hur du själv kan bedriva brett kampanjarbete där du försöker påverka beslutsfattare, engagera breda målgrupper att stödja ditt ändamål samtidigt som du driver en beteendeförändring.

    Föreläsningen är riktad till kommunikatörer och insamlingsmedarbetare som jobbar med kommunikationskampanjer, politisk påverkan eller insamlingsarbete och som vill inspireras att tänka i nya banor.