Johan Welander

”Konsten att medarbeta” eller ”Hur medarbetar du?”

  Johan Welander är personalvetare och driver konsultföretaget Thinkandact (www.thinkandact.se) som är specialiserat på civilsamhällets HR-frågor, medarbetarskap, ledarskap, chefsroll och mentorskap. Inom Thinkandact samsas uppdrag kring ledningsgruppsutveckling med utbildningar, programledning av utvecklingsprogram för chefer i civilsamhället och uppgifter som extern HR-funktion. Johan har en bakgrund som kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen, är författare till boken Idéburen chef och har varit vice ordförande i arbetsgivarorganisationen Idea. 2018 beräknas två nya böcker av Johan släppas: en om mentorskap och en om chefsrollen.

  ”Konsten att medarbeta” eller ”Hur medarbetar du?”

  Det är inte alltid lätt att vara medarbetare i en organisation. Du har egna drömmar. Du ska ofta också bidra till att förverkliga andra människors visioner. Du har sällan en glasklar rollbeskrivning. Det är inte ovanligt att du själv hittar på dina arbetsuppgifter. Kanske är din chef mindre närvarande än du önskar. Hur navigerar du som medarbetare i det komplexa organisatoriska landskap som civilsamhällets organisationer ofta utgör? Under det här passet fokuseras frågor som:

  • Vad förväntas av dig som medarbetare?
  • Vad kännetecknar medarbetare som gör ett bra arbete?
  • Vad innebär medarbetarskap – och vad är din roll i det?
  • När bör du som medarbetare vara lite organisatoriskt olydig?
  • Hur bli trygg som medarbetare i ett rörligt organisatoriskt landskap?
  • Vem bör du som medarbetare vara lojal med?