Emma Tonnes

Vi finns. Och vi lever med cancerbaksmälla.

  Vi finns. Och vi lever med cancerbaksmälla.

  Vi är unga, ostoppbara. Vi ska flytta hemifrån, vi ska skaffa barn, vi ska ta studenten. Vi är high on life. Men så kommer cancern. Marken skakar och allt förändras. Ung Cancers uppgift är att finnas där alla steg på vägen. Men vägen är inte slut efter en avslutad behandling. Cancern fortsätter att finnas kvar. I kropp, själ och huvud. Men vem bär egentligen ansvaret för att se till att unga vuxna cancerberörda kommer tillbaka in i samhället och till ett friskt liv? Vem finns där för oss?

  Cancerbaksmällan
  Vårt begrepp för det fysiska och psykiska efterspel som kan följa efter avslutad cancerbehandling.

  Ung Cancers arbete är brett och utgår alltid från våra medlemmars behov. Vi ska finnas där när de behöver oss, när de behöver oss. Efter att ha lyssnat på oss kommer ni få en ökad förståelse för hur unga vuxnas cancerberördas liv förändras efter en cancerdiagnos. Hur cancern fortsätter sätta käppar i hjulet även efter behandling. Ni kommer få en ökad förståelse för våra medlemmars behov. Vad Ung Cancer kan göra för att ställa in kompassen och hitta vägar vidare. Vad samhället och vården kan göra och när de måste ta ansvar.

  Kampanjen Cancerbaksmällan är skapat utifrån medlemmarnas behov. Cancerbaksmällan är något som vi måste prata om. För cancerbaksmällan förstör liv. Unga liv. Det är därför vi finns.