Bo Bergström

Lär dig behärska bildens kraft, makt och ansvar

  Bo Bergström arbetar som föreläsare, utbildare, författare, creative director. Han har ett förflutet som prisbelönt art director i reklambranschen efter en fil kand – examen i konst, litteratur och pedagogik.

  Bergström föreläser om bildkommunikation i en mängd olika sammanhang som universitet, högskolor, reklam-, design- och fotoskolor, Fotografiska samt inom näringslivet.

  Han har skrivit ett tiotal böcker och en av dem, Effektiv visuell kommunikation, har just utkommit i sin elfte upplaga. Boken är för övrigt översatt till nio utländska språk.

  Lär dig behärska bildens kraft, makt och ansvar

  Bilder, dvs fotografier, filmer, illustrationer och teckningar fyller våra liv med budskap. Vissa önskar informera oss om lösningar på problem, andra vill förändra våra beteenden. Inget slår bilden som kommunikatör.

  Men de når trots allt inte alltid fram, många misstolkas och sänder därför bristfälliga eller helt felaktiga signaler.

  Bo Bergström tydliggör bildens kraft i all kommunikation, påvisar den makt som sändaren förfogar över men även det ansvar som krävs. Föreläsningen är fylld av pedagogiska, dramatiska, humoristiska exempel från ett aktuellt medielandskap.

  Föreläsningen passar de flesta nivåer och åhöraren får med sig ett antal verktyg, teoretiska och praktiska, för bättre kommunikativt visuellt arbete.