Anders Lindén

Det krävs två för att dansa tango - allt fler syftesdrivna företag letar efter en partner

    Anders är CEO & Founder Tango Alliance och har länge arbetat som konsult inom sponsring, CSR och liknande samarbetsformer. Tyngdpunkten har oftast varit att lyfta kommunikationsnyttan för företaget, men har de senaste åren även breddats till att skapa starka och intressanta erbjudanden från den sponsringssökande sidan.

    Det krävs två för att dansa tango – allt fler syftesdrivna företag letar efter en partner

    Vi belyser trender på företagssidan gällande samarbeten med olika typer av organisationer. Ni kommer att ha stor nytta av att sätta er i företagets sits, för att se hur ni gemensamt kan åstadkomma vinster för era målgrupper. Hur fungerar ”syftesdrivna” företag, och hur kan Friis medlemsorganisationer paketera sitt innehåll för att svara mot gemensamma behov?

    Det här är för såväl nybörjare som beslutsfattare i ledningsposition, som behöver förstå hur det fungerar övergripande för att kunna bereda villkoren för långsiktiga samarbeten. Det är inte minst för dig som arbetar med samarbeten dagligen.

    Du kommer att få en förståelse för företagens synsätt, vad som är viktigt för dem och varför. Du kommer också se hur samarbeten mellan företag och organisationer kan fungera för maximal gemensam nytta.