Program 21 mars

 

8:45 – 9:30  Registrering och mingel

9:30 – 10:20 Spaningar i tiden – vilket ansvar har vi för demokratin?
Krig är en realitet i Europa, demokratin är på tillbakagång och klimatförändringarna eskalerar. Det är nu kraften i varje människas engagemang kan förlösas. Och det är vårt uppdrag att göra det. Insamlingsforum inleds med tre talare som utmanar och inspirerar dig att fundera kring vilket ansvar vi har för demokratin.

Moderator: Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige.

Medverkande: Erik Amnå, professor emeritus Örebro universitet, Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare Childhood och ordförande för Giva Sverige och Caroline Thunved, VD och generalsekreterare Sveriges Kommunikatörer.

10:30 – 11:15  Seminariepass 1
Välj mellan 5 parallella seminarier om insamling/kommunikation på strategisk eller operativ nivå, innovation eller ledarskap.

Välj ditt spår:

11:30 – 12:15  Seminariepass 2
Välj mellan 5 parallella seminarier om insamling/kommunikation på strategisk eller operativ nivå, innovation eller ledarskap.

Välj ditt spår:

12:15-13:15 Lunch

13:15 – 14:00  Seminariepass 3
Välj mellan 5 parallella seminarier om insamling/kommunikation på strategisk eller operativ nivå, innovation eller ledarskap.

Välj ditt spår:

14:15 – 15:00 Seminariepass 4
Välj mellan 5 parallella seminarier om insamling/kommunikation på strategisk eller operativ nivå, innovation eller ledarskap.

Välj ditt spår:

15:00-15:30 Fika och mingel

15:30 – 16:15  Seminariepass 5
Välj mellan parallella seminarier om insamling/kommunikation på strategisk eller operativ nivå, innovation eller ledarskap.

Välj ditt spår:

16:30 – 17:30 ”Staten, kapitalet eller medborgarna – vem ska finansiera civilsamhället?” Panelsamtalet leds av journalisten Thomas Frostberg

Allmänhetens givande har ökat över tid och visar motståndskraft trots ekonomisk kris. Genom Agenda 2030 och nya hållbarhetsdirektiv har näringslivets roll och intresse för samhällsutvecklingen samtidigt blivit mer tydlig. Även filantroper och förmögna personer vill engagera sig. Samtidigt förändras förutsättningarna i grunden för civilsamhällets finansiering när staten är på väg att dra sig tillbaka som finansiär. Så vem ska finansiera civilsamhället och vilken roll ska givande och samarbeten spela?
Under ledning av Thomas Frostberg, journalist med djupt engagemang för samhällsutveckling, diskuterar företrädare för politiken, näringslivet och civilsamhället balansen mellan offentlig och privat finansiering för organisationers möjlighet att verka för sina ändamål. Vilken betydelse har finansieringen för att upprätthålla ett självständigt och livskraftigt civilsamhälle som engagerar medborgaren? Vilket ansvar har staten? Vilken roll kommer företag och filantroper att spela? Hur kan allmänheten engageras för att bidra ännu mer? Vilka strukturer och incitament borde finnas? Och framför allt, vad behöver organisationerna själva göra för att finansiera en uthållig verksamhet? Bli berörd eller upprörd under ett samtal med olika perspektiv och insikter.

Medverkande:
Sara Damber, generalsekreterare Hugo Stenbecks stiftelse, Peter Fellman, chefredaktör Dagens Industri, Oscar Hedin, VD och grundare FilmandTell, Gustaf Lind, generalsekreterare WWF, Josephine Sundqvist, generalsekreterare Läkarmissionen, Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare Kulturdepartementet, Karin Wall Härdfeldt, Svenska Freds.

17:30 – 19:00  Fördrink och förrätt

19:00 – 23:00 Festligt mingel, middag, utdelning av Stenbeckspriset 2023 och skönt häng med bandet Soul Power och hemliga gäster!

Med reservation för ändringar.