Hur påverkar AI civilsamhället?

På vilka sätt kan digitaliseringen och AI stärka respektive urholka demokratin? Och hur borde civilsamhället ta tillvara ny teknik för att främja sammanhållningen i Sverige? Möt företrädare från ideell, privat och offentlig sektor i ett utforskande samtal.

Jesper Giuliano, specialist data analytics och digitalisering, PwC
Louise Callenberg, sektionschef, avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och förtroendevald i Svenska kyrkan
Ola Mattsson, chef för Rädda Barnens Growth Hub
Alf Westelius, professor, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet