GS-huset

Välkommen till GS-huset på Insamlingsforum!

På Insamlingsforums första dag får du som generalsekreterare eller motsvarande chans till ett alldeles eget program. Med begränsat antal platser för att ge utrymme till förtroendefull dialog och samtal, får du möjlighet att stanna upp i vardagen och diskutera med kollegor från olika typer av organisationer. GS-huset tar plats lite avskilt från övriga aktiviteter på Insamlingsforum. Vi samlas högst upp på Quality Globe Hotel med utsikt över Stockholm för att ge tankar och idéer utrymme.

Från lunch fram till middag den 24 april har vi ett eget program, övrig tid deltar du i Insamlingsforums ordinarie program. GS-husets fokus är olika vinklar på ledarskapet i ideell sektor, både ur ett personligt perspektiv som chef i en ideell organisation, och i relation till de ständigt pågående förändringarna i vår omvärld.

Värd för GS-huset är FRIIs generalsekreterare Charlotte RydhFör att leda samtalet medverkar Johan Welander, Thinkandact, och Daryl Upsall, Daryl Upsall Consulting. Johan Welander har lång erfarenhet från olika delar av ideell sektor, senast som kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen. Daryl Upsall har under närmare 30 år arbetat internationellt med insamling i och för olika organisationer, samt rekrytering för sektorn. Tillsammans bidrar de med bred erfarenhet av ledarskap, strategiskt HR-arbete, rekrytering och insamling. Tiderna är hålltider med utrymme för pauser.

12.00             Samling på plan 11 där vi inleder med lunch tillsammans
13.00             Framgångsfaktorer och utmaningar som chef i ideell sektor

Johan Welander leder ett samtal om rollen som chef och medarbetarskap utifrån det sammanhang som ideell sektor utgör med en blandning av anställda, medlemmar och volontärer  i relation till våra ändamål. Diskussionen kommer kretsa kring utmaningarna, framgångsfaktorerna och de brännande frågorna. Johan delar med sig av trenderna inom ledarskap och HR i vår sektor och den senaste forskningen. Vi försöker också blicka in i framtiden för att se vart vi är på väg och vad det betyder för ledarskapet i ideella organisationer.

15.00             Paus och fika
15.30             Leadership in a changing world

Med hjälp av Daryl Upsall ägnar vi andra halvan av GS-huset åt att titta vidare på vad omvärldens utveckling och förändringar globalt kan komma att betyda för ledarskapet i den ideella sektorn i stort och insamling av gåvor specifikt. Vilka trender finns globalt, vilka diskussioner pågår och vad är relevant för oss i Sverige? Kompetensförsörjning inom insamling är en utmaning för såväl små som stora organisationer, men nödvändigt att lösa för att kunna bredda och öka finansieringen i sektorn.
Samtalet sker framför allt på engelska

ca 17.00     Paus

17.45          Fördrink

18.30          Middag och branschfest med övriga deltagare på Insamlingsforum. Priserna för Årets insamlare delas ut.

 

Anmäl dig på www.insamlingsforum.se

Begränsat antal platser. Efter den 20 mars höjs konferensavgiften med 500 kronor.