Louise Hammarbäck & Sara Karlsson

     

Föreläsning: Vad krävs för att förmedlingstjänster ska göra nytta för både givare och organisationer?
Digitaliseringen har revolutionerat hur vi kommunicerar och hanterar betalningar samtidigt har det uppstått nya tjänster där företag agerar som förmedlare mellan givare och organisationer. Denna utveckling har skapat en efterfrågan på tydliga riktlinjer för att säkerställa transparens och pålitlighet i processen.

Barncancerfonden och Giva Sverige har tagit initiativ till att skapa en branschstandard som definierar god praxis för förmedlingstjänster. Genom att följa dessa principer skapar branschstandarden en trygg och effektiv process som gynnar både givare och organisationer. Standarden är ett ramverk som reglerar hur ett eller flera företag agerar som mellanhand mellan givare och mottagande organisation. Arbetsgruppen och Giva Sverige, med stöd av jurister och revisorer, har utformat standarden och tillhörande dokument, inklusive avtal och checklistor.

Louise Hammarbäck arbetar som bolagsjurist och dataskyddsombud på Barncancerfonden. Louise sitter även med i Giva Sveriges referensgrupp för GDPR och har arbetat fram det avtal och ramverk för samarbete med förmedlingstjänster inom ideell sektor.

Sara Karlsson arbetar som enhetschef på Företagsinsamling & Givarservice och har under de senaste fem åren arbetat på Barncancerfonden. Innan sin nuvarande roll kommer Sara från näringslivet med en omfattande bakgrund inom försäljning och tillväxt.