Ola Hilltorp

Föreläsning: Konsten att attrahera fler givare – Givarresan, från kännedom till engagerad givare

Allt börjar med kännedom. För att din organisation ska attrahera nya givare behöver de känna till att ni finns. Givaren behöver sedan förstå vad ni gör och känna att ert arbete är något som känns viktigt för dem att ge till. Det sista steget är att få dem som känner till er och kan tänka sig att ge till er att faktiskt göra det. Men hur gör man?

I det här seminariet delar vi kunskap om hur man kan med hjälp av research och insikter kan arbeta med de olika stegen i givarresan:
• Hur ska man som organisation tänka och arbeta för att vara relevant i de olika stegen?
• Hur kan man arbeta för att öka konverteringen mellan stegen?
• Behövs det olika strategier beroende på organisation, ändamål eller typ av givare man vill nå?

Det här seminariet passar för dig som vill få en bättre förståelse om hur man kan bli mer relevant för befintliga och potentiella givare. Vare sig du jobbar med privat insamling eller kommunikation i givarbranschen finns det några nycklar till att kunna attrahera fler givare och behålla deras engagemang. Efter seminariet kommer du ha en större kunskap för hur olika grupper av givare tänker och vad som är viktigt för dem. Du kommer även ha en djupare förståelse för hur ni kan möta de behov som finns i respektive steg av givarresan.

Om Ola Hilltorp:
Ola Hilltorp, senior analytiker och ansvarig för Givartrackern på Odyssey, har många års erfarenhet inom market research och att hjälpa varumärken i deras arbete att stärka sin position på marknaden och öka tillväxten.

Odyssey har sedan starten 2016 hjälpt sina kunder att öka sin omsättning och lönsamhet genom kunskaper om hur en varumärkesposition kan stärkas eller förändras. I Givartrackern, som är ett samarbete med Giva Sverige, får givarorganisationer möjlighet att ta del av insikter för deras varumärke, befintliga och potentiella givare och marknad så att deras resurser kan investeras där de gör störst nytta för att engagera fler givare.