Leo Sommer, Linda Sventén & Lena Dahlbom

   

Föreläsning: Hur vi kan lära känna, utveckla och rekrytera fler företagsgivare, från segmenten Små och Medelstora företag

Följ med på Unicefs resa och ta del av så väl teori som praktik.

Om Leo Sommer
Leo Sommer har över 15 års erfarenhet av försäljning och affärsutveckling från flera olika branscher. Han är idag ansvarig på UNICEF för samarbeten med SME (Small and Medium Enterprises).

Om Linda Sventén och Lena Dahlbom 

Linda Sventén och Lena Dahlbom är målgruppsspecialister från bolaget Contribum. Båda arbetar sedan drygt 25 år med segmentering, målgruppsurval och analys för hjälporganisationer. Lena arbetar även som lärare i marknadsföring på IHM, håller kurser i Givas regi samt föreläser regelbundet i olika sammanhang.