Khalid Rashid

Föreläsning: Cybersäkerheten och civilsamhället: att bli cybersäker i en orolig omvärld.

De digitala hoten har utvecklats och blivit mer potenta sedan de första datorvirusen. Idag omsätter cyberkriminalitet mer än den globala droghandeln och har blivit ett lukrativt sätt för kriminella att tjäna pengar, samtidigt som auktoritära regimer använder sig av cyberangrepp mot journalister, organisationer och andra nationer för att främja sin agenda. Denna föreläsning kommer att fokusera på de hot och digitala risker som civilsamhället behöver ta höjd för, hur angripare gör när de genomför intrång, samt några grundläggande råd för att skydda information, verksamhetsprocesser och stå emot cyberattacker.

Välkomna till en (oteknisk) föreläsning om cybersäkerhet som riktar sig till alla!

Om Khalid Rashid:
Khalid har arbetat inom civilsamhället sedan 2014 och haft ett intresse för digital säkerhet redan i tonåren. Idag arbetar han som chef för IT, säkerhet och fastighet på Svenska sektionen av Amnesty International, och delar med sig av råd för att höja säkerheten och medvetenheten inom idéburna sektorn.