Karin Wall Härdfeldt

Om Karin Wall Härdfeldt
Karin Wall Härdfeldt är generalsekreterare på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen sedan 2015. Hon har 20 års erfarenhet av arbete i civilsamhället med opinionsbildning och politiskt påverkansarbete. Det senaste året har Svenska Freds inte bara höjt rösten om fred och nedrustning, utan också i fråga om det statliga stödet till civilsamhället och civilsamhällets roll för demokratin.