Karin Svanborg-Sjövall

Om Karin Svanborg-Sjövall:
Karin Svanborg-Sjövall är statssekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand. Hennes ansvarsområden inkluderar kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Hon har en bakgrund som VD för tankesmedjan Timbro och har även arbetat som politiskt sakkunnig hos tidigare högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.