Kalle Larsson & Louise Kjellberg

Föreläsning: Fasa ut fadderskap: hur och varför?
2020 beslutade ActionAid Sverige sig för att helt avveckla sin starkaste och mest intäktsbringande insamlingsprodukt, fadderskapet. En insamlingsmetod som funnits med sedan organisationen etablerades i Sverige (2006), och som varit grunden för den globala organisationens start i Storbritannien 1972.

I detta seminiarum vill vi berätta både om varför vi tog beslutet, och hur vi praktiskt genomförde det.

Seminariet är för dig som är intresserad av att förändra hur ni bedriver insamling idag. Hur kan processen gå till? Hur kommuniceras en viktig förändring till givarna? Vilka avvägningar gjorde ActionAid och vilka diskussioner krävdes?

Om Kalle Larsson
Kalle Larsson är Insamlingsansvarig på ActionAid.

Om Louise Kjellberg
Louise Kjellberg är CRM- och lojalitetsansvarig på ActionAid.