Josephine Sundqvist

Om Josephine Sundqvist
Josephine är Generalsekreterare för Läkarmissionen. Hon har arbetat med global utveckling och humanitärt bistånd i ledande positioner för FN, Sida och flertalet andra svenska enskilda organisationer. Hon bär med sig gedigen fälterfarenhet och har sammantaget över ett årtionde varit baserad i regionen östra Afrika. Josephine är disputerad forskare från Uppsala universitet, erfaren talare förändringsledare som är känd för att driva expansiv utveckling med aktörssamverkan, breddad finansiering, innovation och digital transformation som centrala ledord.