Inger Stern & Johan Wennström

       

Föreläsning: Hur resonerar de stora givarna?
En nyckelfaktor för att lyckas med ett strategiskt fundraising­initiativ för stora givare är att förstå era möjliga givare och samarbetspartners. Så hur resonerar de stora givarna?

Brakeley har genomfört hundratals djupintervjuer i Norden om filantropi och strategiska stöd med miljardärer, filantroper, företagsledare, representanter för privata stiftelser, nyckel­rådgivare, och många andra. I dessa intervjuer lär vi oss hur personerna resonerar kring givande och hur olika organisationer bör agera för att lyckas med sitt fundraisingarbete.

Intervjuerna har genomförts konfidentiellt inom ramen för olika uppdrag. Intervjuerna ger en hel del nyckelinsikter om fundraising, filantropi och strategiska partnerskap som vi kan dela med oss av i helt anonymiserad form. Här kommer vi dela med oss av både lyckade exempel och möjliga fallgropar.

Om Inger Stern & Johan Wennström
Inger Stern är senior consultant och partner på Brakeley Nordic. Inger började sin fundraisingkarriär 2003 på Linköpings universitet. Inger etablerade en fundraisingfunktion och drev två framgångsrika fundraisingkampanjer för universitetet.

Johan Wennström är vd och partner på Brakeley Nordic. Johan började sin karriär med att hjälpa universitet att utveckla alumnverksamhet, men sedan 2010 är huvudfokus fundraising (primärt större gåvor och partnerskap).

Som konsulter på Brakeley arbetar Inger och Johan med många olika organisationer i olika sektorer: ideell sektor, universitet, sjukhus och kultursektorn.