Gustaf Lind

Om Gustaf Lind
Gustaf Lind är generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF sedan 2021. Han studerade juridik i Uppsala och är doktor i folkrätt från Stockholms universitet. Efter att ha avlagt doktorsexamen började han arbeta vid Utrikesdepartementets enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter. Han var statssekreterare för migrationsministern 2006–2008 och statssekreterare i utrikes- och EU-frågor för statsministern 2008–2010. Under denna period samordnade han det svenska ordförandeskapet för Europeiska unionen 2009 och var G8-sherpa för ordförandeskapet.

2010 till 2014 var Lind Arktisambassadör och ledde det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet 2011 – 2013 som ordförande för rådets ämbetsmannakommitté. Därefter var han chef för Utrikesdepartementets avdelning för folkrätt och mänskliga rättigheter med ansvar för bl.a. svensk utrikespolitik om mänskliga rättigheter, humanitär rätt.

Idag är Lind också är ordförande för de europeiska WWF generalsekreterarna och medlem i ledningsgruppen för det globala WWF nätverket.