Erika Roos & Kristina Lundqvist

Föreläsning: När företagssamarbeten kan leda till skattekonsekvenser

På vilket sätt har skatt och moms med företagssamarbeten att göra? Ibland inget alls. Men det är sällan ett samarbete består av att ett företag enbart lämnar gåvor och bidrag till en ideell organisation. Beroende på hur samarbetet är uppbyggt, vilka tjänster som tillhandahålls mellan företaget och organisationerna samt vilken slags juridisk form den ideella organisationen har, kan det leda till olika skatte- och momskonsekvenser.

En tumregel är att man alltid ska ha med ett skatteperspektiv vid utformning av samarbeten för att inte mötas av obehagliga överraskningar. Under seminariet får du en snabb introduktion till vad du behöver tänka på.

Om Kristina Lundqvist
Kristina Lundqvist arbetar som skatterådgivare på PwC och är expert på de särskilda skattereglerna inom ideell sektor. Kristina har arbetat heltid med dessa frågor i över 20 år och har också praktisk erfarenhet från att ha arbetat som kvalificerad handläggare på Skatteverket. I sitt dagliga arbete stöttar hon både ideella organisationer i alla möjliga sorters skattefrågor och entreprenörer som vill samarbeta med eller bilda ideella organisationer.

Om Erika Roos
Erika Roos är Director, corporate tax på KPMG