Erik Amnå

Föreläsning: Varifrån kommer samhällsengagemanget?
Förutom till allmänt samhällsengagerade vänder sig seminariet till sådana som arbetar med att rekrytera frivilliga, vitalisera föreningar och förhindra att den svenska demokratin förlorar sina visioner och sin attraktionskraft.

I seminariet beskrivs först läget för den svenska demokratin – i ljuset av den globala demokratins tillbakagång. Därefter diskuteras svenskarnas samhällsengagemang utifrån en stor studie där 10 000 ungdomar intervjuats under sju år om hur deras samhällsengagemang utvecklas i hem, skola, föreningar och på nätet. Betydande skillnader mellan pojkar och flickor liksom mellan socioekonomiska ”vinnare” och ”förlorare” uppmärksammas. I synnerhet kommer några olika gruppers tillit till sina medmänniskor och till våra gemensamma institutioner att belysas. Till sist lanseras några förslag för att fördjupa den svenska demokratin hejda ojämlikheten, öka engagemanget och förankra tilliten.

Seminariet ger en uppdatering av kunskapen om hur den globala och den svenska demokratin utvecklas för närvarande. Det ger nya kunskaper om ungdomarnas politiska utveckling. Det ställer kritiska frågor om hur politiska partier och civilsamhällets organisationer tar sig demokratiska ansvar. Det peppar deltagarna till fortsatt samhällsengagemang.

Om Erik Amnå:
Erik Amnå är professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet. Hans forskningsprojekt har belyst frågor om civilsamhället, särskilt ungas samhällsengagemang och olika gruppers inkludering i det politiska samtalet. Han har arbetat i många offentliga utredningar kring demokrati. Hans verksamhet har belönats med kunglig medalj. Under 2023-24 fokuserar han på bildningens och folkbildningens bidrag till en ny demokratiberättelse för Sverige. Han arbetar ideellt framför allt inom Immanuelskyrkan Stockholm. Han har arbetat i många offentliga utredningar kring demokrati.