Caroline Thunved

Om Caroline Thunved:
Caroline Thunved är VD och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer.