Aygül Kabaca

Föreläsning: : Du är vad du rekryterar! – En matnyttig portion framgångsstrategier för ökad mångfald och inkludering
Var är alla? De vi representerar finns inte representerade hos oss. Det är känt att det i vår sektor finns en utmaning med att attrahera en mångfald av personer som vill engagera sig, söka våra utlysta tjänster, och göra karriär inom våra organisationer. Varför är det så? Var finns hindren?  Och hur gör vi för att vända trenden?

Under detta seminarium lyfter vi några av de vanligaste fallgroparna för att uppnå det verksamhetskritiska målet med mångfald och inkludering inom branschen.

Vilka är fördelarna med mer heterogena arbetsgrupper? Vilken typ av mångfald är det vi saknar hos just oss? Vad krävs för att vi ska kunna rekrytera bredare? Under passet fokuserar Aygül hela rekryteringsprocessen, från start till slut, och tar oss genom modellen in – inne -ut. Hon lyfter chefers och rekryterande personers särskilt viktiga ansvar, och lotsar oss mellan det strategiska, värderingsstyrda och holistiska, samt det operativa, mätbara och konkreta. Aygül delar med sig av nycklar för inkludering, tips, och handfasta, genomförbara förändringar för idag, för i år, och för det socialt hållbara arbetet framåt.

Ett interaktivt seminarium där vi berör knepiga frågor på ett lustfyllt sätt!
Tips: Läs också Aygüls spaning i Givas senaste Trendrapport 2024.

Om Aygül Kabaca
Aygül Kabaca är sakkunnig inom jämlikhets- och mångfaldsfrågor med över 15 års erfarenhet från ideell, offentlig och privat sektor. Hon har jobbat med UNICEF Kambodja och IRC New York, verkat i styrelser för IM Individuell Människohjälp och Amnesty International. Aygül är VD och jämlikhetskonsult på Make Equal, en roll där hon stöttar verksamheter i att bli mer jämlika, diversifierade och inkluderande, utifrån ett ledarskapsperspektiv med ett särskilt fokus på rekryteringsprocesser och god arbetsmiljön för långsiktig social hållbarhet. Aygül tror på att det går att kombinera värderingsstyrt arbete med affärsnytta, att intersektoriella samarbeten genererar kraft för positiv förändring.