Andréa Råsberg

Föreläsning: När projektpengarna tagit slut – vad händer då?
Förändring tar tid och långsiktighet är en nyckelfaktor. Ändå rör sig den idéburna sektorn allt mer mot projektfinansiering, vilket riskerar att leda till att just långsiktigheten prioriteras bort till förmån för mer kortsiktiga initiativ. Men det behöver inte vara så. Projekt kan vara ett bra sätt att testa nya modeller och få finansiering till pilotprojekt som sedan kan vidareutvecklas och leda till mer stabila intäktsmodeller. Detta samtal syftar till att lyfta hopp och visa på vägar och sätt vi kan enas över sektorsgränser för att bryta silos och jobba för stabil verksamhetsfinansiering.

Medverkande i samtalet är Andréa Råsberg, Anna Lindh, Hanna Regnér och Erik Wottrich.

Seminariet passar dig som vill verka för mer långsiktiga lösningar på dagens samhällsutmaningar, oavsett vilket sektor du jobbar inom. Vi samlar representanter från både offentlig, privat och idéburen sektor för att föra ett samtal om en av vår tids nyckelfrågor för en hållbar framtid.

Om Andréa Råsberg:
Andréa är sverigechef på Reach for Change, en internationell organisation som sedan 2010 har jobbat för att stötta lokala sociala entreprenörer att utveckla innovativa lösningar som förbättrar livet för barn och unga. Andréa har över 15 års erfarenhet av att jobba med samhällsfrågor både inom offentlig, privat och idéburen sektor, där större delen har fokuserat på social innovation och entreprenörskap. Hon har också erfarenhet av att designa och leda processer för samhällsförändring och systeminnovation.