Alexander Rosenberg

Föreläsning: Strategier för framgångsrika företagsengagemang
Hur ska ideella organisationer navigera kring partnerskap med företag, som blir mer och mer intresserade av och samtidigt ställer högre krav på civilsamhället? Vilka utmaningar och möjligheter finns det med “aktiva samarbeten” och kan en organisation göra detta utan att tappa fokus och resurser från kärnverksamheten?

Mentor Sverige har genom sin unika närhet till näringslivet både mångåriga och framgångsrika erfarenheter kring partnerskap och medarbetarengagemang. I seminariet får du ta del av hur organisationen både strategisk och operativt arbetar för att bygga ömsesidigt givande partnerrelationer och samtidigt skapa konkreta mervärden inom ramen för sin verksamhet.

Seminariet passar de som antingen redan arbetar eller vill börja arbeta med företagssamarbeten, både gällande insamling och kommunikation. Deltagarna kan förvänta sig konkreta insikter om att balansera företagsengagemang utan att tappa fokus från kärnverksamheten och hur vi tillsammans med näringslivet kan skapa större effekt för målgrupperna.

Om Alexander Rosenberg:
Alexander Rosenberg, insamlingschef Mentor Sverige, har över tio års erfarenhet av samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor, med fokus på social hållbarhet, barn och unga. Tidigare arbetsgivare är bland annat Maskrosbarn, Stiftelsen Läxhjälpen och Kungliga Operan. I början av 2022 var han även en av de privata initiativtagarna till Kulturforum STHLM, ett ideellt initiativ som erbjuder aktiviteter inom konst och kultur till nyanlända barn och unga från Ukraina.